Χαμηλός μέσος όρος επικοινωνίας

Χαμηλός μέσος όρος επικοινωνίας

Χαμηλός μέσος όρος επικοινωνίας από τους επισκέπτες

Ο Χαμηλός μέσος όρος επικοινωνίας από τους επισκέπτες είναι σύνηθες πρόβλημα για τις επαγγελματικές ιστοσελίδες και οι κύριοι λόγοι είναι οι εξής:

  • Ποιότητα υπηρεσιών
  • Ανταγωνιστικές τιμές
  • Προβολή – Παρουσίαση Υπηρεσιών

Ποιότητα υπηρεσιών
Είναι αυτονόητο ότι δεν θα υπάρξουν επικοινωνίες αν η επαγγελματική ιστοσελίδα μας υστερεί στην ποιότητα των υπηρεσιών μας. Αν κάποιο συμβολαιογραφικό γραφείο για να κάνει μια δημοσίευση διαθήκης αναλαμβάνει εκείνο να παραλάβει από τις υπηρεσίες τα έγγραφα που χρειάζονται, ενώ εμείς ζητάμε από τον πελάτη να μας τα προσκομίσει εκείνος με το ίδιο κόστος υπηρεσίας, τότε είναι απολύτως λογικό να μην έχουμε επικοινωνίες από τους επισκέπτες.

Ανταγωνιστικές τιμές
Είναι προφανές ότι δεν θα έχουμε επικοινωνίες αν οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι ακριβώς όπως του ανταγωνισμού αλλά με μεγαλύτερο κόστος.

Προβολή – Παρουσίαση υπηρεσιών
Σημαντικός λόγος που οι επισκέπτες δεν επικοινωνούν με την ιστοσελίδα είναι η προβολή των υπηρεσιών που παρέχει . Αν αναζητήσουμε στο Google κάποιο Δικηγορικό Γραφείο γράφοντας π.χ. δικηγορικο γραφειο θα δούμε κάποια διαφημιζόμενα. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν δυο γραφεία με συνολική επισκεψιμότητα 100 κλικ και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, με ίδιο κόστος και παροχές, πιστεύετε ότι θα έχουν τον ίδιο αριθμό επικοινωνίας…. Όχι! Φυσικά και ΟΧΙ. Τις περισσότερες επικοινωνίες θα τις έχει το γραφείο αυτό που θα έχει παρουσιάσει τις υπηρεσίες του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο επισκέπτης μιας ιστοσελίδας αυτό που λαμβάνει όταν προσέρχεται σ αυτήν είναι ΕΙΚΟΝΕΣ – ΚΕΙΜΕΝΑ – ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ και φυσικά ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Αν κάποια ιστοσελίδα υστερεί στην προβολή τότε θα είναι σαν ένα φυσικό κατάστημα που έχει να κάνει ανακαίνιση 30 χρόνια και ακριβώς διπλά του έχει ανοίξει κάποιο υπερσύγχρονο με τα ίδια προϊόντα. 


Το κάλλος παντός επιστολίου συστατικώτερον.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ