ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

 

Γραφιστική Σχεδίαση Ιστοσελίδας

Ένας από του σημαντικούς λόγους επιτυχίας μιας ιστοσελίδας είναι η εμφάνιση της.

  • Λογότυπο
  • Φωτογραφίες του αρχικού slider
  • Δομή Αρχικής Σελίδας
  • Εφέ εισόδου πεδίων της Αρχικής Σελίδας
  • Γραμματοσειρές: τύπος – χρώμα – βάθος
  • Background: χρώματα και εικόνες
  • Φωτογραφίες άρθρων
  • Διάταξη και παρουσίαση του άρθρου
  • Social icon: στυλ και χρώμα
  • Δομή και παρουσίαση sitebar

Λογότυπο
Το λογότυπο είναι η μικρογραφία της ιστοσελίδας και πρέπει να έρχεται σε πλήρη συνάρτηση με αυτήν. Το λογότυπο θα το δούμε σε κάρτες, διαφημιστικά banner, καταλόγους κ.λ.π και θα πρέπει αφενός να κεντρίζει το ενδιαφέρον και αφετέρου να εναρμονίζετε με τη ιστοσελίδα σε μεγάλο βαθμό ώστε όταν το ξαναβλέπουμε να έρχεται στο μυαλό μας η εικόνα του site.

Φωτογραφίες του αρχικού slider
Οι φωτογραφίες του αρχικού slider είναι η πρώτη εικόνα που λαμβάνει ο επισκέπτης και μαζί με τα κείμενα που περιλαμβάνουν συνθέτουν την πρώτη εντύπωση του που είναι πολύ σημαντική για την συνέχιση της περιήγησης.

Δομή Αρχικής Σελίδας
Η δομή είναι το Α και το Ω για την περιήγηση του επισκέπτη, θα πρέπει στην Αρχική να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα, τίποτα παραπάνω τίποτα λιγότερο. Τα πεδία θα πρέπει να είναι δημιουργημένα με σαφήνεια και με πολύ καλή οπτική εικόνα. Αρχικές σελίδες που περιέχουν πολλά πεδία μαζεμένα το ένα δίπλα στο άλλο, διαφημιστικά banner κ.λ.π. μπερδεύουν- κουράζουν τον επισκέπτη και παραπέμπουν σε Αρχικές άλλων δεκαετιών.

Εφέ εισόδου πεδίων της Αρχικής Σελίδας
Τα εφέ εισόδου δημιουργούν θετική εντύπωση στον επισκέπτη αρκεί να χρησιμοποιούνται με μέτρο. Μια ιστοσελίδα αν θέλει να θεωρείται σύγχρονη θα πρέπει να περιλαμβάνει εφέ εισόδου, σκιαγραφήσεις σε τίτλους κ.λ.π.

Γραμματοσειρές: τύπος – χρώμα – βάθος
Οι γραμματοσειρές θα πρέπει να έρχονται σε συνάρτηση με την υπόλοιπη ιστοσελίδα. Ο τύπος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιήσουμε είναι σημαντικός για την εικόνα της ιστοσελίδας, το χρώμα καθώς και το βάθος (πόσο παχιά ή λεπτά είναι τα γράμματα) θα πρέπει να εναρμονίζονται με το ύφος και το θέμα της ιστοσελίδας. Προβλήματα αντιμετωπίζουμε με την Ελληνική γραφή όπου πολλές όμορφες γραμματοσειρές δεν υποστηρίζουν τα Ελληνικά.

Background: χρώματα και εικόνες
Το Background συμβάλει ουσιαστικά στον προσδιορισμό του ύφους της ιστοσελίδας. Γενικότερα είναι μια υποκειμενική επιλογή που έρχεται σε συνάρτηση με την άποψη του ιδιοκτήτη. Προσωπικά η βάση μου είναι το λευκό όμως για ιστοσελίδες με πιο “extreme” θέμα όπως Skateboard, Μουσική κ.λ.π. θα έκανα αρκετά σοβαρές σκέψεις για σκούρο Background.

Φωτογραφίες άρθρων
Όπως ανέφερα και παραπάνω οι φωτογραφίες έχουν σημαντικό ρόλο στην εικόνα της ιστοσελίδας. Η κύρια εικόνα είναι αυτή που θα φανεί σε πεδίο της Αρχικής Σελίδας , στο Sitebar, και στα Σχετικά Άρθρα κάτω από το post. Αυτό σημαίνει ότι τα χρώματα και το ύφος θα πρέπει να συντάσσονται με την υπόλοιπη εικόνα του site. Σημαντικό είναι το template που θα χρησιμοποιήσουμε να μην παίρνει την κύρια εικόνα ως φωτογραφία μέσα στο άρθρο αλλά να μας παρέχει την δυνατότητα να τοποθετούμε φωτογραφία με το θέμα και την αναλογία που επιθυμούμε.

Διάταξη και παρουσίαση του άρθρου
Με την παρουσίαση του άρθρου καθορίζουμε κατά ένα μέρος την συνολική εικόνα που θα σχηματίσει ο επισκέπτης για την ιστοσελίδα μας. Τεχνικά η προβολή του άρθρου εξαρτάτε από τον κειμενογράφο και το πρότυπο που θα χρησιμοποιήσουμε. Πέρα από την διάταξη του άρθρου σημαντικό είναι να χρωματίζουμε το φόντο των παραγράφων έτσι ώστε να βελτιώνουμε την παρουσίαση δίνοντας μια πιο σύγχρονη μορφή προβολής.

Social icon: στυλ και χρώμα
Μέσα από τα πρόσθετα που μας παρέχει δωρεάν το WordPress είναι και αυτά που αφορούν τα Social Media. Μας δίνετε η δυνατότητα να τοποθετήσουμε κάτω από τα άρθρα μας Social Share που είναι σημαντικά για την προώθηση των άρθρων και να τα διαμορφώσουμε σε σχήμα-χρώμα όπως εμείς επιθυμούμε. Ταυτόχρονα τα Follow Us icons που τοποθετούμε στις σελίδες του Site βοηθούν στην διαμόρφωση της εικόνας του.

Δομή και παρουσίαση sitebar
Τα sitebar βρίσκετε στις κατηγορίες των άρθρων και σκοπός του είναι να δίνει κατεύθυνση στον επισκέπτη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Μπορούμε να τοποθετήσουμε σε αυτό Μενού, Newsletter, διαφημιστικά banner και πολλά free widget της επιλογής μας. Η εμφάνιση και η δομή του είναι κομβικής σημασίας για την εικόνα τις ιστοσελίδας και την περιήγηση του επισκέπτη.


Η σχεδίαση ιστοσελίδας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί τεχνογνωσία, φαντασία και χρόνο.